AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „KRS“ pasirašė rangos sutartį

2024-04-29

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „KRS“ pasirašė rangos sutartį „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92429 iki „Vingrių“ siurblinės Vingrių g. Vilniuje rekonstravimo darbai“

Naujamiesčio rajone esamų šilumos tiekimo tinklų statybos metai – 1960-2007. Šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai yra susidėvėję, pažeista G/b kanalų ir šilumos kamerų hidroizoliacija, vamzdynų šilumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdžiai pažeisti išorinės ir vidinės korozijos. Tinklų eksploatavimas iššaukia didesnius šilumos nuostolius į aplinką, išaugusi avarijų šilumos tinkluose tikimybė. Dėl šių priežasčių reikalingas vamzdynų atnaujinimas bei modernizavimas.

Rangos sutarties tikslas – rekonstruoti esamus šilumos tiekimo tinklus: senus susidėvėjusius šilumos tiekimo tinklų vamzdžius ir jų priklausinius pakeičiant naujais bekanaliais šilumos tiekimo vamzdžiais ir jų priklausiniais. Pagal projekto bendruosius statinio rodiklius, bendras rekonstruojamų DN800-DN50 mm šilumos tiekimo tinklų (trasos) ilgis 1448,61 m.

Atnaujinus vamzdynus ir senuosius, nusidėvėjusius pakeitus naujais, sumažėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas ir nuostoliai į aplinką, t. y. mažiau šildomas oras, iki minimumo sumenksta avarijų rizika. Taip pat užtikrinimas patikimas šilumos tiekimas gyventojams.

Share post: