Projektas Varėnos rajone sėkmingai užbaigtas!

2024-04-29

UAB „Varėnos vandenys“ ir jungtinės veiklos partneriai UAB ,,KRS“, UAB ,,August ir Ko“, UAB ,,August VFL“, UAB ,,ECOSOLIT“ 2017 m. balandžio 3 d. pasirašė Rangos sutartį „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų naujos statybos bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai“, kurios darbų vertė 1,03 mln. eur. Jungtinės veiklos partneriai atliko projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, statybos bei rekonstrukcijos darbus. Visi rangos darbai buvo sėkmingai baigti 2019 m. sausio 31 d.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų naujos statybos bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai buvo atlikti pagal techninį projektą Nr. INVI-VP-1704-07-TP „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų nauja statyba, nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Matuizų gyv., Varėnos rajone“.

Vadovaujantis minėtu techniniu ir darbo projektu, buvo paklota:

• 951,14 m vandentiekio tinklų;

• 1864,99 m savitakinių buitinių nuotekų šalinimo tinklų;

• 463,95 m buitinių nuotekų šalinimo slėginių tinklų.

Pastatyta:

• 2 buitinių nuotekų siurblinės;

• Rekonstruoti esami buitinių nuotekų valymo įrenginiai ir pastatytas naujas nuotekų valymo įrenginių pastatas.

Sėkmingai įgyvendinta sutartis pagerino gyvenimo sąlygas, kaimo teritorijoje nesijaučia nuotekų kvapo, kaip būdavo iki šiol.

Share post: