Sėkmingai užbaigtas projektas Molėtų rajone

2024-04-29

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km), Giedraičiuose, Alantoje) vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos/rekonstrukcijos Giedraičiuose darbai“ sėkmingai užbaigtas.

Pagal statinio projektą atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos/rekonstrukcijos darbai. UAB „KRS“ įrengė/rekonstravo 4.172,42 m vandentiekio tinklų, 6.642,27 m buitinių nuotekų šalinimo tinklų, pastatė 4 (keturias) naujas nuotekų siurblines bei rekonstravo esamą nuotekų siurblinę. Įvykdytas vamzdynų rekonstravimas ženkliai prisideda prie ES Bendrosios vandens direktyvos tikslų įgyvendinimo ir aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis mažinimo.

Share post: