UAB „Druskininkų vandenys“ ir UAB „KRS“ pasirašė statybos rangos sutartį

2024-04-23

UAB „Druskininkų vandenys“ ir UAB „KRS“ pasirašė statybos rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Neravų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav. statybos darbai“

UAB „KRS“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Eigesa“ pagal paruošta darbo projektą paklos apie 3740 m naujų vandentiekio tinklų, įskaitant įvadus, 3810 m naujų nuotekų tinklų, įskaitant išvadus. Bei rekonstruos apie 2684 m senų nuotekų tinklų. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ finansuojamas veiklas.

Share post: