UAB „Druskininkų vandenys“ ir UAB „KRS“ pasirašė statybos rangos sutartį

2024-04-23

UAB „Druskininkų vandenys“ ir UAB „KRS“ pasirašė statybos rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Baltašiškės g. Druskininkuose statybos darbai“

UAB „KRS“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Eigesa“ pagal paruoštą darbo projektą paklos apie 1875 m naujų vandentiekio tinklų su atšakomis iki sklypų ribų, 1926 m naujų nuotekų tinklų bei pastatys 1 nuotekų siurblinę. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ finansuojamas veiklas.

Share post: