UAB „KRS“ ir UAB „Grinda“ pasirašė Rangos sutartį

2024-04-29

UAB „KRS“ ir UAB „Grinda“ pasirašė Rangos sutartį „Paviršinių (lietaus) nuotekų kolektoriaus Vilkpėdės g., Savanorių pr., Vilniaus m. rekonstravimo projekto ir paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių Savanorių pr., Vilniaus m. statybos projekto (I etapo) statybos darbai“ (I etapas)

Esamas Vilkpėdės g. paviršinių nuotekų kolektorius daugelyje vietų yra avarinės būklės. Apžiūrėti kolektoriaus ruožai, kuriuose betonas yra ištrupėjęs, o armatūra yra stipriai paveikta korozijos. Atlikus tyrimus, nustatyta, kad esamas kolektorius yra įvairių skersmenų (nuo 1,0×1,5 iki 1,8×1,8), ši neatitiktis didele dalimi lemia iš aukščiau atitekančio srauto tvenkimąsi. Kolektorius nesandarus, pro jo konstrukciją sunkiasi gruntinis vanduo. Minėtam ruožui būtinas rekonstravimas įrengiant naują kolektorių, patikslinti jo įgilinimą, kad būtų išvengta kitų kertančių komunikacijų, o senąjį kolektorių demontuoti arba injektuoti.

Vykdant projektą numatoma rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklus – apie 792 m (DN200–2000mm), įrengti srauto reguliavimo įtaisus (kameras), kas leis tolygiai paskirstyti srautą, plūstantį į sistemą, pavyzdžiui, liūties metu. Taip užkertamas kelias sistemos perkrovai.

Share post: