UAB „KRS“ pasirašė su UAB „Vilniaus vandenys“ Rangos sutartį

2024-04-29

UAB „KRS“ pasirašė su UAB „Vilniaus vandenys“ Rangos sutartį „Slėginio magistralinio nuotekų tinklo nuo siurblinės Upės g. 15 iki Latvių g. (II dalis), Vilniuje projektavimo ir rekonstrukcijos darbai“

Šiuo metu nuotekos iš nuotekų stoties, esančios Upės g. 15, į Vilniaus valymo įrenginius transportuojamos dvejomis linijomis DN700, kuriose dėl vamzdyno nusidėvėjimo įvyksta avarijos. Slėginiai magistraliniai nuotekų tinklai bus rekonstruojami Vilniaus mieste Žvėryno teritorijoje šalia Upės, Latvių g. Iš viso, pagal statinio projekto rodiklius, planuojama atlikti dešinės pusės slėginio magistralinio nuotekų tinklo DN700 mm – 1.585,00 m. bei 13 vnt. nuotekų kamerų rekonstrukciją. Įgyvendinus projektą bus išvengta daug nepatogumų keliančių nuotekų tinklų avarijų.

Share post: