UAB „KRS“ sėkmingai baigė magistralinio vandentiekio ir buitinių nuotekų kolektoriaus rekonstrukcijos darbus

2024-04-29

UAB „KRS“ baigė magistralinio vandentiekio ir buitinių nuotekų kolektoriaus rekonstrukcijos darbus pagal su UAB „Vilniaus vandenys“ pasirašytą Rangos sutartį „Magistralinio vandentiekio ir buitinių nuotekų kolektoriaus Aukštaičių g., Vilniaus m. rekonstrukcija“ ir „Diukerio per Vilnelės upę Paplaujos g. rekonstrukcija“

UAB „KRS“ atlikęs visus, pagal Rangos sutartį, numatytus darbus užtikrino efektyvų vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros naudojimą. Esamo vandentiekio tinklo ruožo rekonstravimas atliktas ir diukeriu per Vilnelės upės dugną horizontaliu valdomo gręžimo būdu. Taip išspręsta didžiausia vandentiekio tinklo einančio po tiltu per Vilnelės upę problema – užšąlantys šaltuoju metų laiku atvirai lauke nutiesti vamzdžiai, taip pat plieniniai vamzdžiai buvo paveikti korozijos, vamzdyno apšiltinimas susidėvėjęs ir vietomis nukritęs. Nuotekų kolektoriaus Aukštaičių g. rekonstrukcija atlikta CIPP metodu – įtraukiant į vidų rankovę tarp esamų šulinių.

Share post: