UAB „KRS“ sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartį

2024-04-29

UAB „KRS“ sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartį „Paviršinių nuotekų tinklų statyba (paviršinių nuotekų kolektoriaus nuo Klaipėdos LEZ teritorijos iki Jūrininkų pr.)“

AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „KRS“ 2017.05.31 pasirašytą sutartį sėkmingai užbaigė 2020-03-31. Objekte paklota paviršinių nuotekų tinklų – 2.267 m, iš jų DN2000 – 2.176 m. Rekonstruota paviršinių nuotekų kamera 4x7x4,6 (h) m. Taip sumažinta Klaipėdos miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis rizika, neigiamas poveikis aplinkai ir ekonomikai.

Share post: