UAB „KRS“ sėkmingai įvykdė su UAB „Vilniaus vandenys“ pasirašytą Rangos sutartį

2024-04-29

UAB „KRS“ sėkmingai įvykdė su UAB „Vilniaus vandenys“ pasirašytą Rangos sutartį „Slėginio magistralinio nuotekų tinklo nuo siurblinės Upės g. 15 iki Latvių g. (II dalis), Vilniuje projektavimo ir rekonstrukcijos darbai“

Nuo siurblinės Upės g. 15 iki Latvių g., Vilniuje, rekonstruotas esamas slėginių nuotekų šalinimo tinklų CC-GRP Dn700mm vamzdis (uždaru būdu) į jį įtraukiant naują PE RC DN710mm vamzdį, uždaru būdu išvalytas plieninis, injektuotas betonu dėklas DN900mm. Iš viso rekonstruota slėginių nuotekų tinklų 1621,80 m (DN710 mm), esamos G/b kameros – 8 kompl., G/b šulinys (DN3000 mm) – 1 kompl. Taip pat naujai įrengta nauja G/b kamera – 1 kompl. Sutartis įvykdyta tinkamai, darbai atlikti laiku. Atlikti rekonstrukcijos darbai priklauso ypatingo statinio kategorijai.

Share post: