UAB „KRS“ sėkmingai įvykdė vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbus pagal su UAB „Vilniaus vandenys“ pasirašytą Rangos sutartį

2024-04-29

UAB „KRS“ sėkmingai įvykdė vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbus pagal su UAB „Vilniaus vandenys“ pasirašytą Rangos sutartį „Vandentiekio tinklų renovacija Grigiškėse, Salininkuose, Trakų Vokėje, Vaidotuose Vilniuje“

Vandentiekio tinklai rekonstruoti keturiose skirtingose vietose: Grigiškėse, Trakų Vokėje, Salininkuose bei Vaidotuose (Vilniaus miesto Panerių seniūnija bei Vilniaus rajono Pagirių seniūnija). Grigiškėse, Trakų Vokėje ir Salininkuose rekonstruota 6.619,75 m vandentiekio tinklų. Vaidotuose atliktas diukerinės 2xDN200 vandentiekio tinklo linijos po Vokės upe remontas – suremontuota 242,87 m vandentiekio tinklų. Taip pat objekte rekonstruoti/remontuoti šuliniai bei kameros, įrengti gaisriniai hidrantai. Rekonstrukcijos ir remonto darbai buvo vykdomi vadovaujantis statybos Rangos sutartimi, LR įstatymais ir kitais statybos normatyviniais dokumentais. Darbai tenkina normatyvinių dokumentų reikalavimus ir yra tinkami naudoti. Sutartis įvykdyta tinkamai ir darbai atlikti laiku.

Share post: