UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „KRS“ pasirašė statybos rangos sutartį

2024-04-23

UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „KRS“ pasirašė statybos rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šnipiškių rajone tarp Žalgirio g., Lvovo g., Linkmenų g. ir Trimitų g.(Pietinė dalis) Vilniuje statyba“

Parengus techninį ir darbo projektus, bus paklota apie 2,680 km savitakinių nuotekų tinklų, 0,5 km slėginių nuotekų tinklų, 1,63 km vandentiekio tinklų, įrengtos 6 nuotekų siurblinės ir 3 antžeminiai hidrantai. Projektas yra finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Darbai bus atliekami Vilniaus mieste, Šnipiškių gyvenamajame rajone tarp Žalgirio g., Lvovo g., Linkmenų g. ir Trimitų g.

Share post: