UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „KRS“ pasirašė statybos rangos sutartį

2024-04-23

UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „KRS“ pasirašė statybos rangos sutartį „Magistralinio vandentiekio ir buitinių nuotekų kolektoriaus Aukštaičių g., Viliaus m. rekonstrukcija“ ir „Diukerio per Vilnelės upę Paplaujos g. rekonstrukcija“

Dabai bus atliekami pagal FIDIC „Raudonąją“ ir FIDIC „Geltonąją“ knygų sąlygas. Parengus darbo projektą, bus rekonstruota apie 1000 m vandentiekio tinklų ir 510 m nuotekų tinklų Aukštaičių g., Vilniaus mieste. Parengus techninį darbo projektą, bus rekonstruotas 105 m ilgio diukeris per Vilnelės upę Paplaujos g. Vilniaus mieste. Šis projektas yra finansuojamas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Share post: