UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „KRS“ pasirašė statybos rangos sutartį

2024-04-23

UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „KRS“ pasirašė statybos rangos sutartį „Savitakinių nuotekų tinklų rekonstrukcija“. Darbai atliekami pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sąlygas. Parengus techninį ir darbo projektus bus rekonstruojami savitakiniai nuotekų tinklai (apie 6,710 km) ir šuliniai, kurių tikslus skaičius bus nustatytas projektavimo metu. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų pagal 2014-2020m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ finansuojamas veiklas.

Share post: