Panevėžys Nevėžio upės teršimui tarė griežtą „ne“

Year
2022-2023
Location
Panevėžys, Lietuva
Status
Užbaigtas

Panevėžyje, mieste, kurio gyvenimas glaudžiai susijęs su Nevėžio upe, 2022-2023 metais vyko reikšmingas projektas, skirtas lietaus nuotekų tvarkymui. Iki šio projekto, pramoninės Panevėžio dalies surinktos lietaus nuotekos, kurios nebuvo tinkamai išvalytos, patekdavo į Nevėžio upę ir galėjo keliauti iki Baltijos jūros, keldamos grėsmę regiono vandens kokybei.

Projekto įgyvendinimas apėmė naujų, inovatyvių valymo įrenginių statybą, skirtą efektyviai šalinti teršalus, įskaitant naftos produktus, smėlį, ir kitas sunkiai skendinčias medžiagas. Šie įrenginiai veikia visiškai automatizuotai, suteikdami galimybę nuotekų tvarkymo specialistams realiu laiku stebėti ir reguliuoti jų veikimą. Šis pokytis užtikrina, kad pramoninės Panevėžio dalies lietaus nuotekos būtų kruopščiai išvalytos prieš patekdamos į Nevėžio upę, ženkliai mažinant teršalų poveikį upės ekosistemai.

Mes didžiuojamės galėję prisidėti prie Panevėžio miesto lietaus nuotekų tvarkymo projekto, kuris stipriai sumažino taršos patekimą į Nevėžio upę, skatindamas tvarią miesto ir aplinkos plėtrą.

Prisijunk prie mūsų!

Mes visada laukiame motyvuotų žmonių!
Darbo pasiūlymai